Skal vi tale sammen eller mangler du svar på et spørgsmål?

Destination

Hjem » Kontakt

Kontakt information

De mest spurgte spørgsmål

Sales Excellence tager udgangspunkt i principperne i Business Excellence.

Excellence Modellen giver ledelsen et struktureret overblik over både virksomheden som helhed, og hvordan virksomheden klarer sig. Modellen gør det dermed muligt for ledelsen at afgrænse, hvor der skal igangsættes initiativer for at forbedre virksomhedens præstation og styrke den udvikling.

Excellence Modellen er funderet i praksis og fokuserer på de mest betydningsfulde områder, der i sidste ende skaber excellente resultater.

 

Det betyder at man får:

 • En helhedsorienteret salgsstrategi
 • Forståelse af målrettede markeder og eksekvering
 • Implementeret en salgsproces med klare grænseflader
 • Øget produktivitet gennem effektiv styring og struktur i CRM
 • Salgsledelse med fokus på træning og coaching
 • Øget vækst og markedsandele
 • Øget pipeline management
 • Højere konverteringsfrekvenser
 • Højere niveau af kundetilfredshed
 • Øget medarbejdertilfredshed

 

Det stiller samtidig krav til at have de rigtige medarbejdere og endnu vigtigere at have de rigtige ledelseskompetencer.

En mulighed er at ansætte en ekstern specialist. Det kan være 1-2 dage om ugen, om måneden eller på specifikke ad hoc-projekter. Herved sikrer du, at du har de rigtige kompetencer og erfaring in-house, der er i stand til at gennemføre de nødvendige aktiviteter i din virksomhed.

Alt for mange virksomheder er gennem tiderne blevet ramt af disruption. Gode etablerede virksomheder har sovet i timen og ikke udviklet sin forretningsmodel og kundeprofil, men kun haft fokus på værende kunder. Eksempelvis kan nævnes virksomheder som Kodak, Nokia og Blockbuster.

For ikke at blive ramt af disruption er det derfor vigtigt, at man har en forretningsmodel og en synlighed der tilpasses kundernes adfærd.

Derfor handler det om at tænke både i bevarelse og transformation.

Et strategiforløb behøver ikke at være tungt og tidskrævende. Det er vigtigt at have en fastlagt strategi som er agil og som løbende bliver udfordret i takt med udviklingen – nu og i fremtiden.

Sådan kommer man godt i gang:

 1. Tag udgangspunkt i virksomhedens målsætning og ambitionsniveau og hvor I gerne vil hen
 2. Overvej i forhold til Strategien, hvilke produkter, kunder, kanaler, markeder, funktioner og processer der indgår.
 3. Hvordan differentierer I jer fra jeres konkurrenter og hvilken værdi skaber I for jeres kunder4. På baggrund af jeres ambitioner, muligheder og differentiationer skabe den strategiske retning

For at få succes, kræver det en ledelse som understøtter en virksomheds- og innovationskultur, hvor medarbejderne trænes til at være nysgerrige, udnytte mulighederne og være lydhøre overfor en verden der er i konstant forandring.

Start med at være kunde i jeres egen virksomhed, det plejer at give et godt billede af, hvor der med fordel kan sættes ind.

 

“A year from now you will wish you had started today”

Karen Lamb

Hvis du ikke har erfaringer med at anvende en strategisk rådgiver, eller har prøvet det, hvor dine forventninger ikke blev indfriet, så er der lidt hjælp at hente her.

Denne tjekliste på 7 gode spørgsmål anbefaler jeg at anvende i valget af en strategisk rådgiver.

 1. I hvilket omfang vil den eksterne rådgiver udfordre jer?
 2. Hvordan er den eksterne rådgivers evne til at forstå din forretning?
 3. Hvad er rådgiverens erhvervs- og brancheerfaring?
 4. Hvilken ”værktøjskasse” medbringer den strategiske rådgiver?
 5. Referencer og deres Return On Investment?
 6. Hvornår er der tale om rådgivning og/eller eksekvering?
 7. Hvilke konkrete output vil strategiarbejdet føre til?

 

Du har sikkert andre gode spørgsmål, som du naturligvis er velkommen tale med mig om. Du har også mulighed for et møde, så vi sammen kan få afklaret om vi er det rette match.

Igennem de seneste år er der en markant stigning i brugen af content marketing. Det skyldes at virksomhederne har taget disciplinen til sig.

De nemme tiltag er implementeret, og i takt med at ambitionsniveauet stiger udfordres virksomhederne på nye områder.

Samtidig begynder virksomheder at arbejder med content på en anden måde, hvor video i højere grad er et centralt element i content, men også på websites.

I salgsarbejdet begynder content disciplinen at være en del af sælgeren hverdag, hvilket påvirker måden man har målt på tidligere.

Væsentligste årsager til succes:

 • Content produktion af en højere kvalitet
 • Virksomheder sætter i højere grad tid og ressourcer af til content marketing
 • Markedsføring og branding bliver prioriteret højt
 • Ud vikling og justering af markedsføringsstrategi
 • Bedre samarbejde mellem salg og marketing

Udfordringer med at få succes med content marketing

 • Virksomheder afsætter ikke tid og ressourcer af til content marketing
 • Manglende indholdsproduktion
 • Udfordringer med effektmålinger
 • Utilstrækkeligt budget
 • Problemer med strategi eller manglende strategi

Der er lavet mange undersøgelser, også om det at nedskrive strategier. Og ja, det er stadig den korteste vej til succes, selv om man oplever det som værende administrativ tungt og for nogle en svær disciplin.

Her vil jeg give et par bud på et par af de væsentligste fordele:

 1. Virksomhederne oplever en større succes, hvis strategien er beskrevet
 2. Øger virksomhedens evne til at måle effekten (ROI)
 3. Content marketing strategien bliver en kontinuerlig del af forretningsstrategien
 4. Oplever sjældnere, at de mangler viden, træning og ressourcer
 5. Øger samarbejdsrelationerne mellem salgs- og marketingafdelinger

Michael Danielsen

Jeg kommer med mere end 30 års erhvervserfaring, og med stor ekspertise indenfor virksomheds- og kommunikationstrategier, salg, markedsføring, kundeservice, ledelse og ved hvad derfor skal til for at skabe struktur og vækst i en virksomhed.

Du kan også følge mig på LinkedIn

Bliv ringet op inden for 24 timer

Log in with your credentials

Forgot your details?