Skab vækst med moderne salg og digital marketing

Destination

Hjem » Rådgivning

Rådgivning & ydelser

Future Management ApS rådgiver virksomheder inden for salg- og digital marketing med det mål at vækste, positionere og differentiere sig i et marked med høj konkurrence.

Digitaliseringens indflydelse på kundeadfærd- og virksomheder er større end nogensinde, og hastigt stigende. Kunderne tager minimum 60 procent af kunderejsen alene. Det stiller store krav til virksomheders evne til at positionere sig.

Jeg tager udgangspunkt i Business Excellence principperne, som bruges til at få et helhedsorienteret overblik over en hvilken som helst organisation uanset størrelse og alder.

Excellencemodellen har været den detajlerede plan som organisationer i og uden for Europa har brugt til at udvikle en excellence kultur, få adgang til “best practies”, drive innovation og forbedre deres resultater.

Når vi arbejder med Strategier der skaber vækst, så er fokus ikke kun rettet mod salg og marketing, men mere en helhedsorienteret fokus der sikre sammenhænge mellem indsatser, resultater, læring og innovation.

Jeg hjælper virksomheder med klæde ledere og medarbejdere på, sådan at der er sammenhæng mellem mellem deres kommunikation og adfærd. Samtidig sikres at fokus er på interessenternes behov.

Alt sammen med det mål at skabe de bedste rammer for vækst.

Dine medarbejdere er din vigtigste ressource

Ud over at det stiller krav til virksomhederne om at være top of mind, så kræver det et særligt fokus på ledelsens og medarbejdernes engagement.

Digitaliseringen stiller i dag krav til at virksomhederne bringer ledelsen og virksomhedens medarbejdere ud foran virksomhedens logo. Autensitet skaber relationer, som igen skaber forretning.

Mennesker har altid handlet med mennesker, og det at skabe langvarige relationer og tillid er altafgørende for virksomheder og kunder. Tillid er ikke noget man køber, det er hårdt arbejde, og noget man skal gøre sig fortjent til. Et af parametrene for succes er at alle i organsationen tænker i, hvordan man kan understøtte salget og skabe gode og langvarrige relationer til kunderne.

Kommunikation er fundamentet i at få succes med din vækststrategi.

  • 60%
  • Af kunderejsen foretages af kunderne selv

Digitaliseringen påvirker vores processer og adfærd

Vores samfund har taget digitaliseringen til sig. I takt med at vi dagligt modtager enorme mængder af information, kræver det en effektiv og målrettet salgs- og marketingstrategi.

Moderne salgsprincipper stiller samtidig krav til at salgsorganisationen bidrager til branding og markedsføring gennem principperne i Social Selling.

Grænsefladerne mellem salg- og marketing har i dag ændret sig. Det stiller krav til et samarbejde, hvor salg- og marketing i højere grad bidrager med leadgenerering og markedsføring.

Undersøgelser viser at 64 procent at de virksomheder der arbejder struktureret med deres salgs- og marketing strategi opnår succes. Mod kun 7 procent, der ikke har beskrevet deres strategier.

Det kræver en ledelse der går forrest, skaber rammerne, kommunikerer klart og tydeligt.

Tid, prioritering og mangel på ressourcer

SMV-segmentet bliver ramt af en hverdag hvor drift, kunder og administration kræver organisationens fulde opmærksomhed. Viljen og forståelsen er tit til stede, men der mangler hænder og hoveder i en travl hverdag.

Hastigheden i vores digitale samfund udfordrer mange virksomheder fordi man ikke har tilpasset organisationen med de rigtige kompetencer. I mange tilfælde er opgaverne dog ikke så store, at det berettiger til fuldtidsansættelser.

Strategisk rådgivning og eksekvering

Eksempelvis hjælper vi virksomheder med rådgivning, workshops og foredrag om strategi, social selling og content marketing, alt sammen tilpasset virksomhedens DNA og ønsker.

Ud over rådgivning, har vi specialiseret os i, at hjælpe virksomheder med at eksekvere strategier og opnå deres vækstpotentiale.

En total løsning fra opstart til succes

01 Rådgivning

Mange kunder oplever, at der ikke er tænkt på dem, men i højere grad på processer, services og produkter udviklet ud fra et indefra og ud perspektiv. Jeg rådgiver virksomheder i at skabe et fremtidssikret forretnings- og eksistensgrundlag.

02 Strategi

Erfaringer viser, at den lærte teori omkring strategi, alt for sjældent anvendes i praksis. Med et virksomhedstilpasset strategiforløb skaber virksomheden et fremtidssikre fundamentet for vækst.

03 Sales Excellence

Digitaliseringen påvirker vores købsmønstre og adfærd. Med Sales excellence udvikler og tilpasser virksomheden en struktureret salgskultur.

04 Eksekvering

Jeg hjælper virksomheder med eksekvering og implementering af en excellent salg- og virksomhedskultur.

Suveren

En gave til en hver seriøs virksomhed

Jeg har arbejdet tæt sammen med Michael i et udviklingsprojekt af min virksomhed.

Michael har hjulpet virksomheden med at udarbejde en klar vækst strategi, og har givet os et overblik over hvordan vi step by step, skal lykkedes med at eksekvere strategien.

Michael er særklasse i kommunikation, og en gave til en hver seriøs virksomhed, der har ideer og visioner og et ønske om, at investere i at udvikle, men ikke selv helt ved hvordan det strategisk skal gribes an. Michael er seriøs, grundig, engageret, lyttende og forstår at sammensætte en strategi der matcher virksomhedens ønsker.

Jeg vil til en hver tid anbefale Michael.

Peter Nielsen
Direktør, Suveren A/S.

Har jeg fanget din interessere i at få struktur på dit salg

Telefon (+45) 31 66 80 60
Mail [email protected]
Telefontid 08:00 – 17:00 (alle hverdage)

Log in with your credentials

Forgot your details?